Lekcja nr 10

Урок 10. Работа 3

Do przedstawicieli jakich zawodów zwykle zwracamy się, używając nazwy stanowiska?

К представителям каких профессий обычно обращаемся по должности?


Wątpliwości może budzić używanie wołacza w kontakcie ze służbami mundurowymi (na przykład z policjantami). Formy typu panie policjancie czy pani policjantko nie brzmią prawidłowo. Dlatego lepiej używać po prostu słów proszę pana, proszę pani. Oprócz tego:

Может вызывать сомнения использование звательного падежа при обращении к стражам порядка (например, к полицейским). Формы типа panie policjancie или pani policjantko не звучат правильно. Поэтому лучше использовать слова proszę pana, proszę pani.


Sprawdź się

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. ____ , czy może Pani spojrzeć na te dokumenty?


2. ____ , co pan radzi w tej sytuacji?


3. Przepraszam, czy może ____ tutaj przyjść?


4. I co ____ myśli o postępach moich dzieci?


5. ____ , co pani myśli o systuacji w służbie zdrowia?


6. ____ , kiedy ten problem zostanie rozwiązany?


7. ____ , bardzo proszę o pomoc.


8. ____ , kiedy ma pan czas?


9. Nie ma dzisiaj ____ .


10. ____ , co pan sądzi o tej sprawie?


Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.