Lekcja nr 10

Урок 10. Глагол "mieć" 1

Osobom uczącym się języka polskiego czasownik mieć sprawia wiele trudności. Najważniejszą przyczyną tego jest fakt, że używamy go zamiast rosyjskiej konstrukcji У меня есть… W języku polskim prawidłowo mówi się mam samochód (= имею машину), a nie u mnie jest samochód (= у меня есть машина). Ta różnica może powodować problem ze zrozumieniem prostych, na pierwszy rzut oka, zdań. Zwróć uwagę na przykład: 


- Marek ma samochód.У Марка есть машина.
- Samochód jest u Marka. - Машина находиться у Марка.

Pierwsze zdanie oznacza, że Marek jest właścicielem samochodu, a drugie mówi o lokalizacji samochodu i będzie przez Polaków rozumiane właśnie w takim sensie. Тем, кто учит польский язык, глагол mieć доставляет много трудностей.  Основная причина этого в том, что мы его используем вместо русской конструкции У меня есть... В польском языке правильно говорить mam samochód (=я имею машину), а не u mnie jest samochód (=у меня есть машина). Эта разница может вызвать непонимание простых, на первый взгляд , предложений. Посмотрим на пример:

-Marek ma samochód. – У Марка есть машина.
-
Samochód jest u Marka. - Машина находиться у Марка.

Первое предложение обозначает, что Marek является собственником машины, а второе обозначает местоположение объекта и оно будет понято поляками именно в таком смысле.quizlet link to deck

Sprawdź się

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Czy ____ telefon?


2. ____ wczoraj lekcję angielskiego.


3. ____ obiad.


4. ____ dzisiaj spotkanie.


5. Jutro ____ samochód.


6. Co ____ na śniadanie?


7. ____ dużo spraw.


8. Dlaczego ____ czerwone oczy?


9. ____ trening o dziesiątej.


10. ____ ciężki dzień.


Drag and drop to match the answer.

Найти пары.

 • 1. miałeś

 • 2. ma

 • 3. у них был

 • 4. macie

 • 5. у тебя есть

 • 6. miała

 • 7. mam

 • 1. у меня есть

 • 2. у нее было

 • 3. masz

 • 4. у вас есть

 • 5. mieli

 • 6. у нее есть

 • 7. у тебя был

Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.